برای حضور حداکثری مردم در انتخابات صورت گرفت؛

دعوت رئیس دانشگاه آزاد برای حضور در انتخابات+فیلم

رئیس دانشگاه آزاد شهرستان سرعین گفت: انتخابات عالی ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی مهمترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است.

عباس میرزائی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «افق سرعین»، به اهمیت حضور حداکثری جامعه علمی در انتخابات روز ۱۱ اشاره کرد و گفت: انتخابات عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی مهم‌ترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است .

وی افزود: انتخابات فرصتی است که مردم بیان و نظر خودشان را به شیوه حکومت و دولت بیان کنند و اگر نسبت به آن نارضایتی دارند اشخاص باکفایت را جایگزین آنها کنند، به‌این‌ترتیب سیستم سیاسی را به سمت اصلاح و بهبود پیش ببرند.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: دستاوردهای که میتونه شرکت در انتخابات داشته باشد،قبولی و تایید نظام است، شرکت در انتخابات به منزله رأی به‌نظام اسلامی است.